Vi säljer energieffektiva elmotorer från de större tillverkarna.

Vi är samarbetspartner med ABB, BEVI och Busck

Vi tillhandahåller ABB produkter både motorer och frekvensomformare.

Vi tillhandahåller Busck motorer samt Brook Cromptons. 
Busck motorer lagerförs i Kållered utanför Göteborg.
Läs mer om Busck sortiment  på www.busck.se

Lagersök ifall motorn du behöver finns på lager

Prislistor motorer:
Busck elmotorer prislista 2019 
Brook Crompton elmotorer 2019 
Övriga motorer 2019 


Busck lagerför även IE4 motorer från byggstorlek 160 dvs 11 kW och större.

Busck lagerför fem olika produktkategorier, elmotorer, generatorer, kuggväxlar, snäckväxlar och frekvensstyrningar.

Du kan du ladda ner  Produktkatalog 2019. 

Vi tillhandahåller BEVI motorer.
Bevi motorer lagerförs i Blomstermåla samt har även egen motorverkstad för specialmotorer.
Läs mer på BEVIS hemsida.

Välj en motor med högsta verkningsgrad - få lägsta livscykelkostnaden

Billig motor blir ofta dyr

Inköpspriset står ofta för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader. Eftersom en motor ofta är i drift i flera decennier och det är troligt att elpriset långsiktigt är stigande, riskerar energikostnaderna att öka ytterligare med tiden. Det blir alltså troligen ännu dyrare med tiden att ha installerat en billigare motor med lägre verkningsgrad. Tänk också på att många produkter där motorer byggs in, t.ex. pumpar, förses med motorer med låg verkningsgrad för att priset ska hållas nere. Försök därför pressa leverantörer även av sådan utrustning på vilken verkningsgradsklass motorn motsvarar.

Ekodesign-krav på motorers verkningsgrad
I Europa delas sedan 2008 (IEC 60034-30, september 2008) motorers verkningsgrad in i tre klasser, IE1, IE2, IE3 och IE4 där IE4 är den bästa. 22 juli 2009 införde EU Ekodesign-krav på vilka motorer som får säljas och installeras. Kraven infaller enligt nedan:

TitabellKravNoter
Fas 1:
Från 16:e juni 2011
Motorer måste uppfylla verkningsgradnivå IE2IE2 / Hög verkningsgrad
– Jämförbar med EFF1 (Europeiska CEMEP-överenskommelsen)
Fas 2:
Från 1:a januari 2015
Motorer med märkeffekt 7,5 – 375 kW måste uppfylla ANTINGEN verkningsgradnivå IE3, ELLER nivå IE2 om de varvtalsregleras med frekvensomriktareIE3 / Extra hög verkningsgrad
– extrapolerad från IE2 med ca. 15 % lägre förluster
Fas 3:
Från 1:a januari 2017
Motorer med märkeffekt 0,75 – 375 kW måste uppfylla ANTINGEN verkningsgradnivå IE3, ELLER nivå IE2 om de varvtalsregleras med frekvensomriktare
Förlusterna minskar med ca 15 % mellan de olika IE-klasserna. Klassningen omfattar i princip alla vanligt förekommande motorer (t.ex. standardmotorer, bromsmotorer, motorer för EX-miljöer, marinmotorer):
Trefas enhastighetsmotorer för 50 eller 60 Hz
  • 2-, 4- eller 6 poler
  • Märkeffekt från 0,75 till 375 kW
  • Märkspänning upp till 1000 V
  • Provning baserad på antingen driftart S1 (kontinuerlig drift) eller S3 (intermittent periodisk drift) med nominell cyklicitetsfaktor 80 % eller högre
  • Kan matas direkt från nätet.

De enda undantagen är motorer som enbart kan användas med frekvensomriktare (t.ex. permanentmagnetmotorer) och motorer som är helt integrerade i en maskin (t.ex. en pump, fläkt eller kompressor) och som inte kan provas separerad från maskinen.
Verkningsgradskraven bygger vidare på en ny standard för fastställande av motorernas verkningsgrad (IEC/EN 60034-2-1, september 2007). Den är mer rättvisande än den tidigare men ger för en och samma motor ca 0,5 %-enhet lägre verkningsgrad. Så länge det florerar både gamla och nya värden på marknaden måste man därför vara noga med att jämföra äpplen och äpplen. Vill man vara riktigt säker på att få en motor med hög prestanda ska man kräva garanterade verkningsgrader. Ett annat alternativ är att begära testprotokoll för motorerna.
Hög verkningsgrad = bättre motor
Lägre förluster ger lägre temperatur. Det möjliggör lägre buller (mindre fläktljud), minskar underhållskostnaderna och förlänger livslängden avsevärt. Vidare har motorn bättre överlastkapacitet samt tolerans mot över- och underspänning respektive övertoner. Dessutom har en motor med högre verkningsgrad ofta mer extrautrustning.

När lönar det sig att välja en motor med bästa verkningsgrad?
Vi rekommenderar att man väljer motorer med högsta verkningsgrad när de ska gå 4000 h/år eller mer för att få bästa ekonomi. Vill man göra beräkningar rekommenderar vi vårt program EffSave (se ”Verktyg” på www.abb.se/motorer&generatorer), där man snabbt och lättåskådligt kan jämföra motorer med olika verkningsgrad.