"ATEX-direktivet - Atmosphere Explosive"

Radialfläktar kan fås klassade för zon 1, zon 2, zon 21 och zon 22.

ATEX – bakgrund

För utrustning som används i explosiva miljöer finns EU- direktiv för att definiera de grundläggande säkerhetskraven. ATEX- direktiven består av; Användardirektivet och Produktdirektivet. Direktivens krav har också överförts till svenska regler och ingår i svensk lag.

ATEX-direktiven

Europeiska gemenskapens direktiv 94/9EG (produktdirektivet) och 1999/92/EG (användardirektivet), Direktiven skall även garantera fri handel med Ex-utrustning.

  • ATEX-användarbestämmelserna omfattar alla arbetsgivare vars anställda kan komma att utsättas för explosionsrisk på grund av brännbara vätskor, gaser eller damm. Bestämmelserna gäller för personer som arbetar i Ex-områden.
  • ATEX-produkt-bestämmelserna omfattar dem som för ut utrustning och skyddssystem samt i vissa fall komponenter på marknaden, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare men även dem som tillverkar utrustning för eget bruk.

Ex-områden/ Ex-utrustning

Ex-områden förekommer bland annat inom skogsproduktion, energiproduktion, kemiskt industri, målerianläggningar, samt överlag vid tillverkning, hantering eller upplagring av brännbara vätskor eller gaser.

Ex-utrustning är alla maskiner och utrustningar som är avsedda för användning i Ex-områden. Hit räknas också säkerhets-, kontroll- och regleranordningar som behövs som explosionsskydd för dessa utrustningar och som ibland även kan vara placerade utanför Ex-området.