Balansering

"Hjärtat i verksamheten"

  • Vi balanserar alla fläkthjul vi levererar i vår stationära balanseringsmaskin.
    Balansering sker både dynamiskt och statiskt
  • Vårat serviceteam vibrationsmäter samt utför balansering på plats.
  • Vi balanserar även fläkthjul av andra fabrikat.
  • Vi kan balansera hjul upp till 2,3 m