Vi säljer energieffektiva elmotorer från de större tillverkarna.

Vi är samarbetspartner med ABB, BEVI och Busck.

abb_motor_(1)
abb_motor

Vi tillhandahåller ABB produkter både motorer och frekvensomformare.

Vi tillhandahåller Busck motorer samt Brook Cromptons.
Busck motorer lagerförs i Kållered utanför Göteborg.

Läs mer om Busck sortiment på www.busck.se

Lagersök ifall motorn du behöver finns på lager

Prislistor motorer:

Busck elmotorer prislista 2020
Brook Crompton elmotorer 2020
Övriga motorer 2020
Motorer för explosionsfarlig miljö 2020

Busck lagerför även IE4 motorer från byggstorlek 160 dvs 11 kW och större.
Busck lagerför fem olika produktkategorier, elmotorer, generatorer, kuggväxlar, snäckväxlar och frekvensstyrningar.

Du kan du ladda ner katalogen Produktkatalog 2020.

Vi tillhandahåller BEVI motorer.
Bevi motorer lagerförs i Blomstermåla samt har även egen motorverkstad för specialmotorer.
Läs mer på BEVIS hemsida.

Välj en motor med högsta verkningsgrad - få lägsta livscykelkostnaden

Billig motor blir ofta dyr

Inköpspriset står ofta för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader. Eftersom en motor ofta är i drift i flera decennier och det är troligt att elpriset långsiktigt är stigande, riskerar energikostnaderna att öka ytterligare med tiden. Det blir alltså troligen ännu dyrare med tiden att ha installerat en billigare motor med lägre verkningsgrad. Tänk också på att många produkter där motorer byggs in, t.ex. pumpar, förses med motorer med låg verkningsgrad för att priset ska hållas nere. Försök därför pressa leverantörer även av sådan utrustning på vilken verkningsgradsklass motorn motsvarar.

Hög verkningsgrad = bättre motor

Lägre förluster ger lägre temperatur. Det möjliggör lägre buller (mindre fläktljud), minskar underhållskostnaderna och förlänger livslängden avsevärt. Vidare har motorn bättre överlastkapacitet samt tolerans mot över- och underspänning respektive övertoner. Dessutom har en motor med högre verkningsgrad ofta mer extrautrustning.

När lönar det sig att välja en motor med bästa verkningsgrad?

Vi rekommenderar att man väljer motorer med högsta verkningsgrad när de ska gå 4000 h/år eller mer för att få bästa ekonomi. Vill man göra beräkningar rekommenderar vi vårt program EffSave (se ”Verktyg” på www.abb.se/motorer&generatorer), där man snabbt och lättåskådligt kan jämföra motorer med olika verkningsgrad.

Revidering av standarden

En revidering av standarden EN 60034-30-1:2014. beslutades av ekodesignkommittén under 2019.
Revideringen publicerades den 1 oktober 2019. I stora drag kommer följande att gälla:

För elmotorer

Från 1 Juli 2021

  • 2- ,4- ,6- och även 8-poliga motorer från 0,75 ‒ 1000 kW (tidigare upp till 375kW) innefattas av verkningsgradsklass IE3.
  • Motorer inom spannet 0,12 ‒ 0,75 kW ska uppfylla verkningsgradsklass IE2.
  • Den tidigare möjligheten att ersätta IE3-motorer med en IE2-motor med frekvensomriktardrift försvinner.

Från 1 juli 2023

  • För 2- ,4- ,6- och 8-poliga motorer från 0,12 ‒ 1000 kW gäller nu verkningsgradsklass IE2 även Ex eb-certifierade motorer med höjd säkerhet.
  • Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas motsvarande IE2-klass. 
  • Den högre verkningsgradsklassen IE4 gäller för 2- ,4- och 6-poliga motorer mellan 75 ‒ 200 kW.

För frekvensomriktare

Från 1 Juli 2021

  • För användning till elmotorer med effekt från 0,12 ‒ 1000 kW skall frekvensomriktaren klara verkningsgradsklass IE2 särskilt framtagen för omriktare.

Gällande krav enligt direktivet

  • Elmotorer som är sämre än energieffektivitetsklass IE2 är sedan 16 juni 2011 förbjudna att sättas på marknaden eller att ta i bruk inom EU.
  • Sedan 1 januari 2015 måste elmotorer inom intervallet 7,5 – 375 kW (2-, 4-, och 6-poliga) klara kraven för IE3, alternativt IE2 om sistnämnda kombineras med frekvensomformare för varvtalsstyrning. Lagkravet ger alltså två alternativ.
  • Från 1 januari 2017 skärptes kraven så att alla motorer 0,75 – 375 kW (2-, 4-, och 6-poliga) måste kraven för IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomformare.