Oppunda Svets & Mekanik AB i Katrineholm säljer ABB elmotorer samt frekvensomformare.

abb_motor_(1)

Vi tillhandahåller ABB produkter både motorer och frekvensomformare.

Läs mer om ABB elmotorer
Läs mer om ABB frekvensomriktare.

Lågspänningsmotorer

Vi erbjuder ett brett utbud av motorer för lågspänning, energieffektiva och med lång livslängd.

Vi har länge verkat för att öka effektiviteten hos motorer, och effektiva produkter har länge utgjort kärnan i vår portfölj.

Synkronmotorer och drivpaket
ABB lanserar två nya varvtalsreglerade motorserier baserade på ny och innovativ teknik.

Standardmotorer
– IEC 56 till 400
– 0,06 till 630 kW

Högtemperaturmotorer
– Motortyp M3BPV
– IEC 160 till 250
– 11 till 55 kW

Motorer för rökgasfläktar
– Motortyper M3QAW, M3AAW, M3BP
– IEC 80 till 400, 0,055 till 560 kW

Enfasmotorer
– Motortyper M3VD, M3AD, M3AE, M3VE
– IEC 56 till 100
– 0,065 till 2,2 kw

abb_process_ie3

Processmotorer
– IEC 71 till 450
– 0,25 till 1 000 kW

Frekvensomriktare för lågspänning

Standardfrekvensomriktare
ACS310 ACS550 ACS580
– för applikationer inom pumpar och fläktar

 Mikrofrekvensomriktare
– ACS55 ACS150 ACS310 ACS355
– enkla drifter som t ex pumpar, pooler, diskmaskiner, rulltrappor, lyftbord

Frekvensomriktare för maskiner
– ACS355 ACS850 ACM1-04
– enklare maskinstyrningar som t ex rullbanor, hissar, förpackningsmaskiner

Frekvensomriktare för industri
– ACS880
– avancerade processtyrningar som har krav på robust konstruktion

Branschspecifika frekvensomriktare med specialanpassade egenskaper och funktioner
– ACH 550 SCS 320 ACQ810 ACH580
– avancerad maskinstyrning med noggrann reglering och precision.
– HVAC och vatten och avlopp, hissar mm. 

ABB:s frekvensomriktare kan beställas direkt från lagret eller byggas på beställning för att uppfylla mer komplexa krav. Våra livscykeltjänster säkerställer tillförlitlig drift år efter år.