Radialfläktar / Rökgasfläktar /Industrifläktar

Fläkthjul / P-Plana / B-Böjda / S-Radiella

Vi tillverkar, renoverar, balanserar fläkthjul.

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade enligt ISO 1940-1.
Du erhåller alltid ett balanseringsprotokoll.

Elektrofläkt tillverkar ett brett sortiment av fläkthjul för varma gaser och ett flertal andra behov.

P hjul (Plana skovlar)

Används för:
av mindre stofthaltig luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
hög verkningsgrad.

Mallar:
Ladda ned P-Hjulsmall
Mall för kuts

B-hjul (Böjda skovlar)

Används för:
Transport av ren luft eller andra gaser

Verkningsgrad:
Hög verkningsgrad relativt låg ljudnivå

Mallar:
Ladda ned B-Hjulsmall
Mall för kuts

S-hjul (Radiella skovlar)

Används för:
Transport av stoft eller andra materialtransporter.

Verkningsgrad:
Lägre verkningsgrad.

Mallar:
Ladda ned S-Hjulsmall
Mall för kuts

Material:
Fläkthjul tillverkas i stål, aluminium, rostfritt eller syrafast

Ytbehandling:
Obehandlade, alternativt grundmålade eller grundmålade med topplack

Värmebehandling:
Vid hjul för varma gaser utförs även värmebehandling.