Filter

Vi tillverkar filteranläggningar i varierande storlek mellan 0-120000m³ i omsättningsluft. Elektrofläkt filter är Atex-klassade.

Vi anpassar filteranläggningar tillsammans med kunden, från konstruktion till montering.

Filtret är det första provtryckta och godkända filtret i Sverige.

Godkännande protokoll har utfärdats av Brunicon som även medverkat vid provtryckningen. Filtret har provtryckts med 0,49 bar under 3 minuter