Fläkthjulsmall

Vi tillverkar, renoverar, balanserar fläkthjul.

Fläkthjulen är både statiskt och dynamiskt balanserade enligt ISO 1940-1.
Du erhåller alltid ett balanseringsprotokoll.

elektroflkt_s

Stofthjul Radiella skovlar

Ladda ned S-Hjulsmall  Mall för kuts
.