Haverier

Har ni ett haveri på ert fläktsystem eller filtersystem?
Vi kan tillverka nytt fläkthjul inom några dagar beroende på utseende.

Ring Elektrofläkt Miljösystem så löser vi problemet. 0150-48 91 20

Vi tillverkar fläkthjul:

Vi tilhandahåller reservdelar

Exempel på utförda haveriarbeten

Ett fläkthjul som kom in efter ett haveri i en stor utsugsfläkt. Fläkthjulet var slitet och höll inte ihop längre.

Efter tio dagar hade vi konstruerat ett nytt fläkthjul och skickade det till kund. Fläkthjulets diameter är på 2200 mm

Ytterligare ett exempel på ett havererat hjul.