Haverier

Har ni ett haveri på ert fläktsystem eller filtersystem?
Vi kan tillverka nytt fläkthjul inom några dagar beroende på utseende.

Ring Elektrofläkt Miljösystem så löser vi problemet. 0150-48 91 20

Elektrofläkt

Vi tillverkar fläkthjul:

Elektrofläkt Fläkthjul

Vi tilhandahåller reservdelar

Dukstosar Lager och remmar Startutrustning Motorer
Axeltätning
Kylskivor

Exempel på utförda haveriarbeten

Haveriearbeten

Ett fläkthjul som kom in efter ett haveri i en stor utsugsfläkt. Fläkthjulet var slitet och höll inte ihop längre.

Haveriearbeten

Efter tio dagar hade vi konstruerat ett nytt fläkthjul och skickade det till kund. Fläkthjulets diameter är på 2200 mm

HaveriearbetenHaveriearbeten

Ytterliggare ett exempel på ett havererat hjul.