Special Hjul vid stort slitage.

chesterliten_200

Chesterton beläggning.

hardowliten_200

Utbytbara slitplåtar i Hardox

specialliten_201

Special hjul för ensilage